Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Erling Kristoffersen Malm

Advokatfirmaet Malm AS

Almennadvokat med betydelig prosedyreerfaring fra sivile saker og straffesaker.
Hovedområder strafferett, bobehandling, fast eiendom og tilknyttede rettsområder, samt arv og skifte.

Magnus Jonsbråten

Haver Advokatfirma AS

Siviløkonomutdanning fra Norges Handelskøyskole. Master of Laws (LLM) fra King`s College, University of London.

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.

Liss Barbro Byrkjedal

Jæradvokatene AS

Arbeidserfaring

Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader 1998-2000
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Arv og dødsboskifte, Trygderett, Familierett, Foreldretvister og Barnevernsaker, Husleiesaker, Landbruksjuss, Forvaltningsrett.