Kan lønnen settes ned etter at midlertidig stilling har gått ut?

Publisert: 10.05.2024

Jeg er i en midlertidig lederstilling ut året. I forbindelse med dette har jeg gått opp i lønn. Ny lønn er registrert som fast med sluttdato mange år frem i tid. Kan arbeidsgiver sette ned lønna igjen når jeg går inn i min vanlige stilling? Jeg har ikke underskrevet en ny arbeidsavtale i forbindelse med dette.

Svar:

Et ansettelsesforhold er avtalebasert. Du må ta utgangspunkt i avtalen om den midlertidige stillingen og den lønnsavtalen som ble inngått i forbindelse med stillingen. Hvis det ikke er avtalt noe skriftlig, verken e-post eller annet, så blir det et tolkningsspørsmål. Det kan da slå begge veier.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: