Kan man endre reglene om kjøregodtgjørelse?

Publisert: 08.11.2023

Privat firma med spørsmål om kjøregodtgjørelse. Alt 1: Ansatt kjører direkte hjemmefra til et eksternt møte om morgenen og deretter til fast arbeidssted. Alt 2: Arbeidsdagen avsluttes med et eksternt møte og den ansatte drar deretter rett hjem. Alt 3: t/r hjemmekontor-eksternt møte. Tidligere har ansatte fått kjøregodtgjørelse(statens sk.fri sats) for disse strekningene. Nå har flere ansatte bosatt seg langt unna arbeidssted, så reisevei blir lang. Kan vi endre reglene uten videre? Og til hva?

Svar:

Avgjørende er innholdet i arbeidsavtalen og hva som er bestemt der om kjøregodtgjørelse. Arbeidsavtalen kan ikke fravikes av den ene part uten enighet med den andre. Vanligvis er dette ikke detaljregulert i arbeidsavtalen på annet vis enn at det er inntatt at det skal betales kjøregodtgjørelse. Hvis det siste er tilfelle, blir det et fortolkningsspørsmål om hva som er en arbeidsreise som det skal betales kjøregodtgjørelse for. Det kan trekkes opp for mange usikre parametre til å gi en klar konklusjon på dine spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: