Kan sjefen endre arbeidstid i strid med muntlig avtale?

Publisert: 20.06.2024
Emneord: ,

Jeg jobber to søndager innen hver seks ukers periode. I den skriftlige kontrakten er den ene søndagen oppgitt med arbeidstid fra kl. 10-17 og den andre fra kl. 12-20. For to år siden inngikk jeg en en muntlig avtale med sjefen om at begge vaktene skulle være fra kl. 10-17. De siste to årene har jeg jobbet søndager fra kl. 10-17. Denne uken, uten noen form for varsel har jeg blitt satt opp på vakt fra kl. 12-20 igjen. Burde ikke den muntlige avtalen mellom oss gjelde?

Svar:

Arbeidsgiver kan ikke endre avtalen ensidig. Den muntlige avtalen er bindende da den er inngått sist.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: