Arbeidstid

Innhold

Blir ikke satt opp på nok timer

10. mai 2024 · spørsmål

Er ansatt i 100 % stilling, men blir satt opp 20 timer i uka når andre er ført opp på 35 timer. Vi har såkalt timebank, så dette må jeg jobbe inn senere uten å få betalt for overtid. Er dette greit?

Les mer

Ansatt godtar ikke endret arbeidstid

10. mai 2024 · spørsmål

En ansatt har 30 %-stilling på dagtid. Dette fungerte godt før, men nå har behovet endret seg. Vi har nesten ikke flere oppdrag på dagtid. Men vi har stort behov for ettermiddag og kveldstid. Dette tilbyr vi den ansatte, men han svarer nei. Den ansatte er vanskelig og vil ikke samarbeide. Truer med advokat. Han har fast lønn og krever at han kun skal jobbe dagtid. Har vi ikke jobb til han, er det vårt problem, og han møter på jobb og gjør tullejobber på dag for å fylle timene sine. Hva gjør vi?

Les mer

Jobbet færre timer enn stillingsbrøken tilsier

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en stillingsprosent på 50 %, og jobber noen måneder mye mer enn dette, men de siste månedene har jeg jobbet ganske mye mindre enn dette. Når jeg spør om hvilken tidsramme arbeidsgiver regner stillingsprosent på, får jeg beskjed om at det skal jevne seg ut over sommeren, med andre ord at det regnes over et halvår. Er dette lov?

Les mer

Kan kommunen pålegge flere arbeidsdager?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg er kommunalt ansatt, og er nå i en AAP - avtale der jeg arbeider inntil 80 % (4 d). Jeg er også sensor som innebærer at jeg i perioder på vår og høst kan være ute på oppdrag (fra fylket i samarbeid med kommunen) over tre sammenhengende dager. Det innebærer at jeg er ute av mitt vanlige arbeid (dagene kan variere, og jeg har da søkt permisjon med lønn, refusjonsordning). Jeg er nå blitt pålagt å jobbe 5 dager, da HR-avdelingen mener at jeg ikke bare kan bytte dag. Stemmer dette?

Les mer

Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse?

20. mar 2024 · spørsmål

Hei Kan arbeidsgjevar nekte personal å komme på jobb utan skriftleg begrunnelse? Bakgrunn: Me er to kollegaer som utførte video av ein bruker i rettleiing til bruk i ein workshop på jobb, men fekk tlf i dag at denne videoen hadde vekt negative reaksjoner hjå anna personal og me vart av den grunn innkalt til eit møte ang dette på førstkommende torsdag. Vi har til rett ein vaktbolk med start i morgo kl 12 til fredag kl 12, men får ikkje lov å jobbe desse.

Les mer

Kan arbeidstaker på AAP selv øke stillingsprosenten?

15. mar 2024 · spørsmål

Når en ansatt har gått over til arbeidsavklaringspenger, og har vært sykemeldt i 40-50 % det siste året, kan vedkomne kreve å kunne øke arbeidsmengden sin til 60, 70 eller 80 %, ved å skrive timer? (opprinnelig stilling var på 100 %)

Les mer

Jeg jobber 60 prosent i en barnehage, men kommunen har pålagt oss ferie, er dette lov?

14. mar 2024 · spørsmål

Hei. Jeg jobber 60 prosent i barnehage med faste fridager. Barnehagen er stengt påske og jul. Før avspasserte vi disse dagene, time mot time. Nå har kommunen pålagt oss å ta ut 1 ferieuke disse dagene. Har ingen arbeidsdager i julen '24 pga mine faste fridager, og 1.5 dager i påsken (onsdag før skjærtorsdag er halv arbeidsdag). Kommunen krever likevel at jeg må ta ut 1 ferieuke (3 arbeidsdager) og sier at dette vil jevne seg ut med årene. Har de rett til å frata meg feriedager på denne måten?

Les mer

Arbeidsgiver kutter i muntlig avtale om økt stilling

11. mar 2024 · spørsmål

Jobber som deltidsansatt på butikk, har en arbeidskontrakt på 10 %. Siden desember har jeg jobbet 20/25 % ettersom 2 sluttet. Spurte butikksjef om det var mulig å fortsette slik. Han sa det skulle gå helt fint og at det var bra jeg ville jobbe mer. Har nå jobbet i en slik stilling i 3 måneder, snart 4 måneder. Det har vært litt diskusjoner på jobb i det siste med butikksjefen, og forrige vaktbytte sa han plutselig vi har ikke bruk for deg lenger, du går tilbake til 10 %. Har spurt om ny kontrakt før dette.

Les mer

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Arbeidsgiver tillater ikke fleksitid

14. des 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt i en bedrift som leier meg ut til en annen bedrift. For å få hverdagen med to små barn i barnehage til å gå opp har jeg søkt arbeidsgiver om å få fleksibel arbeidstid, en time på starten/slutten av dagen. Jeg mener dette ikke er til noen praktisk ulempe der jeg jobber. Arbeidsgiver er ikke enig, da de i kontraktsvilkårene med bedriften jeg er leid ut til har oppgitt en spesifikk arbeidstid. Vil AML 10-2 (3) måles opp mot et slikt vilkår, eller de faktiske praktiske konsekvensene?

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge lunsjpause?

08. nov 2023 · spørsmål

Hvis man jobber 6 timer daglig har man rett til å ha lunsjpause, men kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ut ubetalt lunsjpause hvis arbeidstaker selv ikke ønsker å ta pause?

Les mer

Arbeidsgiver har fjernet vakter uten forvarsel

25. okt 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver fjernet mange av vaktene mine uten forvarsel. Fant ut av det fordi jeg sjekket vaktlistene. Jeg er ansatt på 100 % men får ikke halvparten en gang. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

23. aug 2023 · spørsmål

Har 90 % stilling a 34 t/u gjennomsnittlig, og får ikke svar på når jeg skal jobbe før i et møte satt opp samme måned. Har kun fått 50 timer, og mange av de trengte vaktene blir da satt innenfor 14-dagersvinduet. Har jeg lov til å kreve at disse timene skulle vært satt opp tidligere, og nekte jobb på kort varsel, men samtidig kreve lønn for 90 %? Har samtlige ganger skriftlig etterspurt vakter uten tydelig svar eller forslag.

Les mer

Arbeidsgiver gir bare korte vakter

08. jun 2023 · spørsmål

Jobber på en butikk fast 50 % stilling. Kom en ny vaktliste og der står det flere vakter på 3,5 timer. Har takka nei til å jobbe de korte vaktene uten å få et svar på det. Har arbeidsgiveren rett til å sette så korte vakter og tvinge meg å jobbe disse vaktene. Opplever det som grov utnyttelse fra arbeidsgiveren si side som vil spare penger på min bekostning. Vurderer å kontakte arbeidstilsynet og hovudkontoret til butikkjeda.

Les mer

Sjefen vil stryke plusstid

09. mai 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling og har 193 timer plusstid som jeg vil ta som fri. Arbeidsgiver nekter og vil stryke disse pga jeg skulle tatt dem innen 12 mnd. Bedriften har ikke en ordning for stryke periodevis og leder har aldri informert meg om dette tidligere. Har de lov å bare stryke plusstida mi og hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet vakter uten forvarsel

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg jobber for tiden i 100 % fast stilling i dagligvare (privat) og ser nå på vaktlisten min for mai måned at jeg kun har fått 130 av mine 155 timer jeg normalt jobber i 100 %. Jeg ga beskjed om dette til min sjef og fikk til svar at "ja, jeg har kuttet timene dine pga lite å gjøre i bedriften for øyeblikket". Dette ble gjort uten varsel til meg. Ser dette lov? Og hva kan jeg gjøre i denne situasjonen? Har tatt opp med sjef at jeg MÅ ha de timene jeg har krav på ellers må jeg finne annen jobb

Les mer

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer