Arbeidstid

Innhold

Har jeg rett til å få overtidsarbeidet utbetalt i lønn når jeg ikke kan avspasere?

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har fleksitid-ordning på jobb. Jeg jobber overtid hver dag for å bli ferdig med oppgaver. Arbeidsgiveren pålegger ikke det, men godkjenner timer. Arbeidsplassen går gjennom en omstrukturering som gir mindre fleksibilitet og økt belastning. Arbeidsgiveren sier at det blir vanskelig å ta ut avspaseringstimer til høsten. Jeg kan ikke ta mer enn 45 timer (har over 70) til neste år (info fra sjefen). Har jeg rett til å få dem utbetalt hvis arbeidsgiveren ikke tilrettelegger for at jeg kan ta timer i år?

Les mer

Hvor mange arbeidstimer per uke?

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en arbeidskontrakt som sier "Daglig arbeidstid 9 t" og "Ukentlig arbeidstid 40 t" i en 100 % kontrakt. Hva gjelder for den delen som er 100 %? Garanterer arbeidsgiver meg arbeid i 9 t hver dag, eller 40 t pr uke?

Les mer

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Kan arbeidsgiver endre arbeidstid?

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber til vanlig fra kl. 8 til kl.16. Og har dette også nedskrevet i arbeidskontrakten min. Nå ønsker min arbeidsgiver at jeg, og flere andre kollegaer, istedenfor jobber 12-timers vakter på natt i en periode. Har han lov å flytte arbeidstiden min? Hvor lenge i forveien må han varsle om endret arbeidstid? Kan han kreve at jeg slutter å gå en avtalt vaktperiode og kommer på jobb neste dag til vanlig arbeidstid?

Les mer

Mistet vakter etter drøftelsesmøte

31. aug 2021 · spørsmål

Arbeidsgiver vurderer oppsigelse av arbeidsforhold til en ansatt. Før drøftelsesmøte har arbeidsgiver fratatt alle vakter fra den ansatte i inneværende måned, og ikke satt opp noen nye vakter for den ansatte i neste måned. Den ansatte har en måned oppsigelsestid, fra den første i neste måned. Er det greit at den ansatte er fratatt alle vakter? Den ansatte har ikke mottatt oppsigelse, kun deltatt i drøftelsesmøte og venter på «svar» om hva som skjer videre. Dette har store konsekvenser for lønna.

Les mer

Har arbeidsgiver rett til å redusere antall arbeidstimer?

26. aug 2021 · spørsmål

Etter en nyansettelse i bedriften jeg jobber i, kom de frem til at vi er for mange folk på jobb, og at de da må kutte ned på timene. Det er nettopp blitt ansatt en ufaglært person i 50 % stilling, vi andre har 70 %. Kan de kutte ned på timene våre som fagarbeidere, samtidig som andre ansatte uten utdanning og nok kompetanse får flere timer (inkl. den nyansatte)? Begrunnelsen til færre timer er at det vil utligne seg i forhold til overtid.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge meg arbeid i helgene?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber som kantineleder i et stort selskap. Der er er min arbeidstid fra 07.00-15.00 mandag til fredag. Selskapet jeg jobber for tilbyr catering til selskap i helgene. Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber disse dagene/helgene? De sa i dag at jeg måtte søke om fri i helgene (når jeg alltid har fri) for å unngå å jobbe i helgene. Kan dette stemme?

Les mer

Får ikke overtidsbetaling eller helgetillegg

20. aug 2021 · spørsmål

Jeg er overtallig i en kommune. Arbeidsgiver har tilbudt meg jobb som arrangementskoordinator. Ifølge HR er det dagtidsjobb, 37,5t. Dette fikk jeg ikke til å stemme i forhold til arbeidets art og tok kontakt med leder i avdelingen som sa at arbeidstiden hovedsakelig er ettermiddag, kveld/helg grunnet tett samarbeid med det frivillige i forhold til arrangementer/festivaler. Leder sa at det utbetales ikke kveld/natt/helgetillegg/overtid, alt går til avspasering. Man jobber døgnet rundt på festivaler for så å ta litt fri. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver endrer timelister etter at de er signert

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg har ved flere anledninger vært utsatt for at arbeidsgiver endrer mine timelister etter at jeg har signert digitalt. Dette skjer flere ansatte. Nå skjedde det igjen i dag og jeg lurer på om dette er lovlig? Blir ikke dette regnet som dokumentforfalskning? Jeg har (ved alle tilfeller) ikke blitt varslet om dette, verken før eller etter. Hvordan kan jeg formulere dette for arbeidsgiver? Har siste arbeidsdag 30.09.21 da jeg føler meg snytt og bedratt.

Les mer

Får ikke nok timer på jobb

12. aug 2021 · spørsmål

Har 30 t/u i kontrakten altså 80 %. Nå er det ikke satt opp arbeid på tre uker, og den fjerde uken er det snakk om 15 t totalt. Hvem skal jeg kontakte for å finne ut hva jeg har krav på? Kan ikke leve på så lite, og når jeg i tillegg har en kontrakt som sier jeg skal ha rett på 80 %. Har sagt jeg trenger å få jobbe, men sjefen har ingen jobber til meg. Hvem skal jeg henvende meg til? Og hva har jeg krav på i forhold til arbeidsmiljøloven?

Les mer