Arbeidstid

Innhold

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Nye skifttider fra arbeidsgiver

29. sep 2022 · spørsmål

Vi har jobbet 4 skift med 28 timer jobb hver fjerde helg, og hatt fri uken etter. For å ha helt fri lørdagen i arbeidshelgen, så har vi jobbet sånn. Første natt på nattuke har vi lagt til 4 timer til de ordinære så det ble 12 timer, og resten av uka vanlig nattskift. Etter det jobbet vi kveldsuke og helg med 2 12 timer skift. Nå skal vi ned til 3 skift fra og med kl 15.00 førstkommende fredag. Så de som går på nattskift i dag søndag skal vel ikke jobbe 4 timer ekstra når det ikke jobbes mer helg.

Les mer

Kan sjefen endre arbeidstid uten videre?

12. sep 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet i en bedrift i 7 år, og har en arbeidskontrakt som sier at jeg har en fast stillingsprosent på 50/60 % ettersom jeg studerer og ikke kan jobbe 100 %. Kan sjefen min endre kontrakten til tilkallingsvikar(uten fast stillingsprosent) uten noe særlig grunn, selv om jeg har jobbet der lenger enn flere fast ansatte med 100 % stilling.

Les mer

Nattevakt går inn i ferien

02. sep 2022 · spørsmål

Jeg har en nattevakt 21.08 som starter 22:00 og slutter 04:00 22.08. Jeg har ferie fra 22.08. Kan jeg da nekte denne nattevakten på grunn av den går inn i ferieperioden min?

Les mer

Har ikke fått betalt for ekstravakter

17. aug 2022 · spørsmål

Saken min gjelder om ubetalte ekstravakter fra november og desember 2020. Jeg gikk i november og desember 2020 en turnus som ikke var meldt til kommunen jeg jobber i. Jeg hadde 100 % stilling den tiden, men da jeg flyttet til en midlertidig nattstilling. Jeg er ikke helt sikker om jeg blir riktig betalt, og i tillegg har jeg aldri fått betalt for de 7 ekstra vakter. Hva er det beste for meg i denne saken?

Les mer

Arbeidsgiver har endret stillingsprosent uten å varsle

25. mai 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet på reinhaldsfirma snart i et år. Fikk problemer med kneet og måtte bruke sykemelding. Arbeidsgiver ville ikke tilpasse arbeidsoppgaver så begynte og ignorere meg. Fikk ikke turnus den dagen som jeg brukte å få den. Svarer ikke på sms og e-post. Bekrefter ikke sommerferie. Til slutt har jeg sjekket på skatteetaten mitt arbeidsforhold. Fann ut at sjefen hadde redusert stillingsprosent x 2. Fra 75 til 25, og videre til 0 % uten å gi beskjed. Er det lovlig?

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer