Arbeidstid

Innhold

Arbeidsgiver har ikke nok jobb til å fylle stilling

06. jan 2022 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 37,5 timer per uke. Min arbeidsgiver sendte meg 3 beskjeder i løpet av desember at han ikke har jobb for meg. Det betyr at selv om jeg var tilgjengelig for å utføre jobb, var jeg hjemme. I tillegg brukte jeg privat bil i arbeidstiden å reise mellom kontoret og ulike prosjekter. Jeg fikk ikke heller penger fra arbeidsgiver på manglende arbeidsdager og bruk av privat bil i arbeidstiden. Jeg sendte en epost til sjefen med betalingskrav, ble det gjort riktig?

Les mer

Mistet mertid pga sykemelding

15. des 2021 · spørsmål

I min jobb er det høysesong okt-jan, da må man påregne mertid. Dette står i kontrakt. Var sykemeldt uke 48, men da fjernet arbeidsgiver mertiden på 16 t fra vaktlisten, og satte meg tilbake til ordinære timer. Er dette lov? Han påstår at Virke sier dette er rett.

Les mer

Får ikke fast jobb til tross for avtale

10. des 2021 · spørsmål

De siste årene har jeg gjennomgått omskolering og arbeidstrening, i bedrift med arbeidsoppgaver relatert til studiene, mellom semestrene. Jeg har fremdeles mulighet til videre omskolering i 2 år. Men for 4 måneder fikk jeg beskjed fra daglig leder, at jeg skulle få fast jobb når arbeidstreningsperioden var over (flere måneder siden). Dette har blitt nevnt med jevne mellomrom i høst/vinter. Pga. dette utsatte jeg videre studie, men jeg har enda ikke fått jobb selv om jeg får arbeidsoppgaver.

Les mer

Kan arbeidsgiver endre antall timer i uken uten videre?

01. des 2021 · spørsmål

Jeg har en 50 % stilling i en butikk med timesbasert lønn. I går måtte jeg forlate jobb midt i arbeidsdagen på grunn av sykt barn. Siden jeg ikke har så mange egenmeldinger igjen, tilbydde jeg meg å jobbe inn timene dagen etter eller neste dag jeg hadde fri. Arbeidsgiver virket irritert, sa at jeg bare kunne ta fri resten av uken. Arbeidsgiver sier at jeg er «ansatt timesbasert og i utgangspunktet kan jeg gjøre om på arbeidstimene dine etter behov». Stemmer dette? Har jeg ikke krav på 50 % jobb?

Les mer

Sykemeldt i deltidsstilling

29. nov 2021 · spørsmål

Spør på vegne av en venn. Han jobber 100 % vikariat til 01/02/22 og deretter går han i 100 % fast stilling. Han har et gammelt skade som har forverret seg og skal muligens opereres i februar og før han går i sin 100 %؜ fast stilling. Hva skjer med arbeidskontrakten da han blir sykemeldt før han går i 100 % stilling?

Les mer

Fast stilling etter seks år som vikar

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg har jobbet på en skole med faste timer i ca 6 år. Før dette jobbet jeg litt nå og da i 2 år. På kontrakten min står det vikar med faste timer. Har jeg ikke rett på fast ansettelse etter 6 år med fast arbeidstid?

Les mer

Rettigheter ved endring av turnus

19. nov 2021 · spørsmål

Lurer på hvilke rettigheter arbeidstakere har ved endring av turnus? Personalgruppen har jobbet i en turnus med 14 timers arbeidsdag som ved 100 % stilling, gir 4 dager på vakt og 1 uke fri mellom vaktperiode. Arbeidsgiver vil nå endre turnus til å innebære 12 timers og 7 timers vaker. Som vil medføre lavere lønn, og flere arbeidsdager per vaktperiode. Nåværende turnus 14 timer, har vært gjeldende i overkant av 7 år siden oppstart av stillingene. Lønnsplikt?

Les mer

Sykemeldt fjernet fra alle timelister i fremtiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg jobber som bartender 2 dager fast i uken + ekstra når det trengs. Nå er jeg sykemeldt, og arbeidsgiver har fjernet meg fra alle timelister i fremtiden og gitt disse til en ny ansatt. Er dette virkelig lov? Hva kan jeg gjøre? Har ikke kontrakt, men har fått denne avtalen skriftlig på melding og muntlig.

Les mer

Har ikke fått vakter etter ferien

19. okt 2021 · spørsmål

Jeg har nylig fått jobb og i arbeidskontrakten står det at jeg jobber 50 % stilling med 20 t i uken. Jeg sa for to uker siden at jeg ikke kunne jobbe i høstferien som var og det gikk fint. De har nå etter ferien satt opp en fast vaktliste som alle ansatte har fått tilsendt. Jeg er ikke satt opp på listen i det hele tatt til tross for at jeg har gitt beskjed flere ganger om at jeg kan jobbe etter ferien. Har arbeidsgiver lov til å ikke gi meg tid til å jobbe?

Les mer

Arbeidsgiver gir minustimer for manglende arbeid

29. sep 2021 · spørsmål

Jobber en 85 % stilling som sykepleier. Sommerturnusen i fjor inneholdt for lite timer for min 85 % stilling. Nå vil den nye sonelederen sette meg på «minustimer» for disse timene som mangler på turnus. Kan hun det?

Les mer