Arbeidstid

Innhold

Kan jeg jobbe selv om jeg er 100% sykmeldt

07. feb 2024 · spørsmål

Jeg er nettopp blitt 100% sykemeldt. Kan jeg jobbe noen timer nå og da etter avtale med arbeidsgiver? Arbeidsgiver har vel 16 dager der han betaler hele min lønn uansett. Vil det være forskjell på å jobbe litt disse 16 dagene kontra etter de 16 dagene? Hvordan raporteres dette inn, slik at dette blir rett i forhold til lønn/sykepenger?

Les mer

Arbeidsgiver tillater ikke fleksitid

14. des 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt i en bedrift som leier meg ut til en annen bedrift. For å få hverdagen med to små barn i barnehage til å gå opp har jeg søkt arbeidsgiver om å få fleksibel arbeidstid, en time på starten/slutten av dagen. Jeg mener dette ikke er til noen praktisk ulempe der jeg jobber. Arbeidsgiver er ikke enig, da de i kontraktsvilkårene med bedriften jeg er leid ut til har oppgitt en spesifikk arbeidstid. Vil AML 10-2 (3) måles opp mot et slikt vilkår, eller de faktiske praktiske konsekvensene?

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge lunsjpause?

08. nov 2023 · spørsmål

Hvis man jobber 6 timer daglig har man rett til å ha lunsjpause, men kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å ta ut ubetalt lunsjpause hvis arbeidstaker selv ikke ønsker å ta pause?

Les mer

Arbeidsgiver har fjernet vakter uten forvarsel

25. okt 2023 · spørsmål

Arbeidsgiver fjernet mange av vaktene mine uten forvarsel. Fant ut av det fordi jeg sjekket vaktlistene. Jeg er ansatt på 100 % men får ikke halvparten en gang. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

23. aug 2023 · spørsmål

Har 90 % stilling a 34 t/u gjennomsnittlig, og får ikke svar på når jeg skal jobbe før i et møte satt opp samme måned. Har kun fått 50 timer, og mange av de trengte vaktene blir da satt innenfor 14-dagersvinduet. Har jeg lov til å kreve at disse timene skulle vært satt opp tidligere, og nekte jobb på kort varsel, men samtidig kreve lønn for 90 %? Har samtlige ganger skriftlig etterspurt vakter uten tydelig svar eller forslag.

Les mer

Arbeidsgiver gir bare korte vakter

08. jun 2023 · spørsmål

Jobber på en butikk fast 50 % stilling. Kom en ny vaktliste og der står det flere vakter på 3,5 timer. Har takka nei til å jobbe de korte vaktene uten å få et svar på det. Har arbeidsgiveren rett til å sette så korte vakter og tvinge meg å jobbe disse vaktene. Opplever det som grov utnyttelse fra arbeidsgiveren si side som vil spare penger på min bekostning. Vurderer å kontakte arbeidstilsynet og hovudkontoret til butikkjeda.

Les mer

Sjefen vil stryke plusstid

09. mai 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling og har 193 timer plusstid som jeg vil ta som fri. Arbeidsgiver nekter og vil stryke disse pga jeg skulle tatt dem innen 12 mnd. Bedriften har ikke en ordning for stryke periodevis og leder har aldri informert meg om dette tidligere. Har de lov å bare stryke plusstida mi og hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet vakter uten forvarsel

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg jobber for tiden i 100 % fast stilling i dagligvare (privat) og ser nå på vaktlisten min for mai måned at jeg kun har fått 130 av mine 155 timer jeg normalt jobber i 100 %. Jeg ga beskjed om dette til min sjef og fikk til svar at "ja, jeg har kuttet timene dine pga lite å gjøre i bedriften for øyeblikket". Dette ble gjort uten varsel til meg. Ser dette lov? Og hva kan jeg gjøre i denne situasjonen? Har tatt opp med sjef at jeg MÅ ha de timene jeg har krav på ellers må jeg finne annen jobb

Les mer

Har arbeidsgiver plikt til å skaffe nok timer?

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100 % stilling. Må arbeidsgiveren skaffe meg den som er minste timer i uke 37.5 - 40 timer eller må jeg søke ekstra jobb?

Les mer

Arbeidsgiver gir ikke nok timer

22. mar 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt 100% fast som oppvask i en restaurant og jeg kjente fra arbeidsgiver at de har problemer til å skaffe meg nok timer til å fylle stillingen. Kan man i denne situasjonen skaffe meg ekstra jobb i en annet sted for mer timer mens jeg er ansatt der i 100 % stilling?

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Får ikke nok timer i måneden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 60 t i mnd. Den siste mnd har jeg ikke fått alle timene jeg har krav på, arbeidsgiver hadde satt meg opp på dager det var avtalt at jeg ikke kunne jobbe. Dette er varslet fra om lang tid i forveien, og det er snakk om kveld 2 dager i uken. De har fjernet vaktene, men ikke lagt inn nye. Jeg har tatt på meg ekstra og de er lagt inn som normal vakt. Skal ikke det jeg tar på meg ekstra være utover de 60 t? Hadde ikke jeg sett de ledige vaktene, hadde jeg gått under 60 t.

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

11. jan 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

05. jan 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt som kjøkkensjef på et hotell. Er lovet 165 timer minimum som utbetalt lønn. Minst 40 timer i uken står det i kontrakten min. Nå vil arbeidsgiveren sparer penger og ikke kan garantere de timer jeg har blitt lovet. Har jeg da rett til at få utbetalt for de 165 timer som lovet i kontrakten selv hvis jeg ikke kan få timer nok?

Les mer

Arbeidsgiver har økt stillingsprosent

20. des 2022 · spørsmål

Jobbet i 100 %-stilling i 10 år på barneskole. Nå sier arbeidsgiver vi må jobbe en 10 %-stilling utenfor skolen 3 ganger i uken. Men i arbeidstiden vi har på skolen i de 100 % det blir for mye for oss. Jobber som renholder. Bygget er på 250 kvadrat. Har revmatisk sykdom og slitasje i rygg. Kan vi si nei at vi ikke orker, for det går ut over helsa.

Les mer

Arbeidsgiver krever jobbing 31. desember

30. nov 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten står det at jeg jobber 37.5 t/ uka, men har hatt arbeidshelg 1 gang i mnd, dersom det har passet. Nå har jeg fått ny jobb, og begynner der fra 1. januar, og de gamle arbeidsgiverne krever at jeg jobber lørdag 31., men det passer ikke for meg. Jeg har sagt at det ikke går, og de sier at jeg må ellers må jeg betale de for å måtte få inn noen andre som må gjøre min jobb. Er dette noe de kan gjøre, når det egentlig ikke er en arbeidsdag for meg?

Les mer

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Nye skifttider fra arbeidsgiver

29. sep 2022 · spørsmål

Vi har jobbet 4 skift med 28 timer jobb hver fjerde helg, og hatt fri uken etter. For å ha helt fri lørdagen i arbeidshelgen, så har vi jobbet sånn. Første natt på nattuke har vi lagt til 4 timer til de ordinære så det ble 12 timer, og resten av uka vanlig nattskift. Etter det jobbet vi kveldsuke og helg med 2 12 timer skift. Nå skal vi ned til 3 skift fra og med kl 15.00 førstkommende fredag. Så de som går på nattskift i dag søndag skal vel ikke jobbe 4 timer ekstra når det ikke jobbes mer helg.

Les mer