Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Einar Drægebø

Harris Advokatfirma AS

Yrkeserfaring bl.a. som polititjenestemann og dommerfullmektig Bred erfaring fra etterforskingsledelse og internasjonalt politisamarbeid. Yrkeserfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Har vært politimester og arbeidsgiver for 250 ansatte. Har vært lokal og sentral tillitsvalgt. Forhandlingserfaring.

Medlem og leder av offentlige granskingskommisjoner.

Flere styreverv.

Leder Spesialenheten for politisaker i region vest-Norge

Er oppnevnt av Bergen byfogdembete som bostyrer ved felleseieskifte.

Frode Jæger Folkestad

Advokat Frode Jæger Folkestad

Stor erfaring i konflikthåndtering, forhandlinger - mekling. Bred prosedyreerfaring i saker for private og næringsdrivende for alle rettsinstanser. Kan bistå innen de fleste saksområder for private og for små og mellomstore virksomheter.

Ingar Nordmo Olsen

JUSTITIA AS

Særlig kompetanse innenfor; Selskaps- og kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, arv- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, konkurs- og insolvensrett, skilsmisse, arbeidsrett mv.