Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Mari Vindedal

Homble Olsby Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2019

Mari Vindedal er spesialisert i arbeidsrett, og tar på seg oppdrag knyttet til blant annet arbeidsavtaler, oppsigelser, nedbemanning og arbeidsmiljø. I tillegg arbeider hun med personvern/GDPR, prosedyre og generell forretningsjuss. Hun har fra tidligere omfattende prosesserfaring som politiadvokat og dommerfullmektig, samt erfaring fra lovgivningsarbeid.

Kristoffer Schiele

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2016

Bred praksis med hovedvekt på sivilrettslige emner for næringsdrivende og for privatpersoner, herunder særlig:

- Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
- Tvisteløsning og prosedyre
- Entrepriserett, boligoppføring, håndverkertjenester
- Fast eiendoms rettsforhold, grensetvister, nabotvister, husleie
- Tvangsfullbyrdelse
- Visse arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger
- Generell tingsrett