Kastet ut av leilighet på dagen på feil grunnlag

Publisert: 18.04.2023

Kan en bli kastet ut av egenkjøpt borettslagsleilighet på dagen, med et kvarter til å pakke med seg det mest nødvendige en trenger? Grunnen er at styret ved formannen 2 ganger har stjålet post i fra min postkasse, sendt fra namsmannen, og sittet på disse private brevene helt til jeg har fått mulighet til å løse/handle pga posten fra namsmannen blir åpnet og lest av styret/formannen først og så levert eller hengt på ytterdøren min. Det er ikke noe økonomiske mislighold, kun oppspinn og mange løgner.

Svar:

Rent faktisk så er det vel mulig å bli kastet ut slik, men dette skal naturligvis være forhåndsvarslet.
Det skal være dokumentert at varsel om begjæringen om utkastelse skal være sendt. Om du har innvendinger til grunnlaget for utkastelsen eller selve prosessen så råder jeg deg til å påklage dette. Om du allerede er kastet ut ulovlig kan dette være et grunnlag for å fremme et erstatningskrav for de økonomiske utgifter du blir pådratt ved dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: