Kjøpe ut ekspartner ved samlivsbrudd

Publisert: 22.09.2022

Vedrørende samlivsbrudd, og tilfeller der en part skal kjøpe ut en annen. Prisen den tas utgangspunkt i, må den settes av en spesiell part? Er det takst av takstmann, eller f.eks verdivurdering av megler som kan brukes?

Svar:

Det er full avtalefrihet knyttet til verdsettingen av bolig eller andre eiendeler som den ene part skal overta i forbindelse med et samlivsbrudd. Det er imidlertid vanlig å innhente én eller flere takster eller verdivurderinger fra megler. Dersom det innhentes flere enn én, fastsettes gjerne verdien til et gjennomsnitt av de innhentede takstene/verdivurderingene.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: