Krav på feriepenger selv om man ikke tar ut ferie?

Publisert: 02.09.2022

Har jeg krav på å få utbetalt avsatte feriepenger for den 6. ferieuken selv om jeg ikke har tatt ut den ferien?

Svar:

Utgangspunktet er at en har krav på å få utbetalt feriepenger i stedet for lønn når en tar ferie. Men det gjelder ulike avtaler mellom arbeidstakere eller arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjoner. Dessuten kan det gjelde avtaler mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. I mange sammenhenger har bedriften en fast praksis som også følges og må anses å være en avtalt ordning basert på at begge parter aksepterer og praktiserer ordningen. Utover dette har den ansatte krav på å få utbetalt feriepenger ved sin fratreden. For øvrig er feriepenger den ansattes eiendom som den ansatte har krav på enten ferien avvikles eller ikke. Normalt avklares/avregnes dette ved årsskiftet når en har oversikt over hvilken ferie som den ansatte har avviklet i ferieåret og det eventuelt avtales utsatt ferie og om den ansatte og arbeidsgiver finner det formålstjenlig å utbetale feriepengene i forbindelse med avviklingen av en slik utsatt ferie.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: