Krav på lønn til tross for manglende opplæring?

Publisert: 29.03.2023

Jeg har begynt i ny jobb i en 100 % stilling som miljøterapeut hvor jeg jobber i en turnus der det jobbes 3 døgn på etterfulgt av 9 døgn fri. I kontrakten står det: Arbeidstaker ansettes hos Arbeidsgiver med tiltredelse 15.03.2023. Jeg har enda ikke fått opplæring når dette bare har blitt utsatt. Har jeg fortsatt krav på min lønn når kontrakten gjelder fra 15.03?

Svar:

Så lenge du stiller arbeidskraften din til arbeidsgivers disposisjon (dvs. møter opp på arbeidssted og til arbeidstid som følger av arbeidsavtalen), så har du krav på å få utbetalt avtalt lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: