Leietaker trukket seg fra leiekontrakt

Publisert: 29.03.2023

En som skulle leie min leilighet i påsken og takket ja til tilbudet skriftlig, trakk seg plutselig i dag og takket heller ja til et annet bedre tilbud. Dette fører til at jeg ikke får leid ut i en veldig populær periode, jeg har også takket nei til andre henvendelser pga dette. Har han lov til dette og kan jeg kreve at han leier?

Svar:

I utgangspunktet har dere en bindende avtale om leie. Om det er mulighet for leietakeren å trekke seg fra tilbudet vil avhenge av avtalen som er inngått mellom dere. Hvis dere har benyttet en tjeneste for å avtale utleien, vil det ofte følge med standardvilkår som regulerer dette. Ofte vil det være mulig å avbestille en tid i forkant uten å måtte betale full leie, men avbestilling tett opp til selve leietiden vil ofte medføre krav om full betaling.

Hvis dere ikke har noen formell avtale, vil dette ikke være regulert. Da vil dere ha en bindende avtale, som leietakeren ikke ensidig kan trekke seg fra. Det kan derimot bli et praktisk problem å få innkrevet det leietakeren skylder deg. Rettslig inndrivelse av krav er tidkrevende og medfører utgifter for deg. Hvis leietakeren bestrider at det er inngått en leiekontrakt, eller han mener han hadde rett til å avbestille, så kan saken måtte gå til forliksrådet for å få avgjort kravet.

Del denne artikkelen: