Lønnstrekk via namsmannen

Publisert: 17.07.2023

Jeg har fått høyt lønnstrekk via namsmannen, 40 000 kr! Får da utbetalt kr 0,50 øre. Er det lov?

Svar:

Ved utleggstrekk i lønn har man ihht. dekningsloven § 2-7 krav på å beholde et rimelig beløp til underhold av seg selv og sin husstand.

Det følger av "Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning" § 3 at satsen for enslig skyldner er kr. 10.412,- per mnd. og for gift/samboende skyldner er den kr. 8.817. I tillegg kommer boligutgifter og eventuelt tillegg for underhold/samvær med barn.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: