Lov om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

Publisert: 10.03.2023

Kan man som ansatt i eget AS (eneste ansatte) leie seg ut til andre firmaer i egen bransje i henhold til den nye loven i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak? Lovendringen trer i kraft 1. april 2023. Som sagt jeg driver ikke kun med utleie, men har også egne oppdrag. Men vil det være noen begrensninger for min utleie, eller gjelder dette kun bemanningsbyråer?

Svar:

Dette er ikke den type virksomhet som omfattes av formålet med bestemmelsen. Du vil ha dine rettigheter som ansatt i ditt eget AS. Dette gjelder det du beskriver:
Arbeidsmiljøloven § 14-13.Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
(1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas.
(2) For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Dette gjelder ikke for innleie innenfor samme konsern.
(3) Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie etter første ledd er oppfylt.
(4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: