Må man betale barnebidrag hvis mor flytter til utlandet med barna?

Publisert: 09.06.2023

Jeg har to barn. Jeg har tidligere vært i full jobb, men er nå arbeidsledig og venter på at dagpengesøknaden skal bli innvilget. Jeg betaler 10 000 i bidrag til barna. Min ekskone nekter at vi inngår privat avtale og NAV har sagt at de skal trekke bidrag fra dagpengene. Jeg er i en økonomisk krise og har ikke mulighet til å havne i gjeld. I dag fikk jeg vite at hun planlegger å ta med barna til hjemlandet hennes og ikke komme tilbake med dem. Må jeg fortsatt betale bidrag da?

Svar:

Dersom du går fra full stilling til dagpenger, bør du be om ny fastsettelse av bidrag, slik at det blir fastsatt basert på din nye økonomiske situasjon. Du skal ikke betale bidrag som om du er i full jobb, om du ikke har inntekt. Du må få beholde nok midler til å forsørge deg selv også, før du kan betale bidrag til barna. Dette er en del av beregningen NAV gjør ved fastsettelse av barnebidrag.

Om mor flytter med barna til Afrika, skal bidraget justeres etter levekostnadene der de bosetter seg. Dette er også noe NAV kan gjøre i sine beregninger av bidraget. Du har fortsatt bidragsplikt, selv om barna flytter utenlands.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: