Mistet arbeidskontrakt som selstendig næringsdrivende

Publisert: 14.03.2022

Jeg er selvstendig næringsdrivende, siden 2020 hatt en arbeidskontrakt med en bedrift jeg leverer tjenester til. I februar 2022 mottok jeg beskjed om at kontrakten avsluttes øyeblikkelig da adm.dir. ikke synes samarbeidet fungerer optimalt. Jeg har ikke mottatt klager eller irettesettelser. Kun to uker før oppsigelse av arbeidskontrakten ble jeg spurt av min kontaktperson i den aktuelle bedriften om jeg ønsker å øke arbeidsmengden fra 1 til 2 dager i uken. Nå søker de ny samarbeidspartner på Finn.no. Lovlig?

Svar:

I utgangspunktet har du som selvstendig oppdragsmottaker ikke noen annen beskyttelse mot en terminering av avtalen, enn den som er avtalt mellom deg og din oppdragsgiver. Dette kan avhenge av ulike forutsetninger, dvs. om avtalen har en tidsbegrensning, eventuelt om det foreligger et vesentlig avtalebrudd fra din side. Dette må vurderes konkret.

Et annet forhold er om dette er en misbruksordning. Da kan du i tilfelle trekkes inn under arbeidsmiljøloven og de regler som beskytter ansatte mot usaklig oppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: