Mor ønsker større andel av samværet

Publisert: 29.04.2022

Jeg forsøker å få på plass en skriftlig avtale med barnemor. Vi har i dag en muntlig avtale på 40 % far og 60 % mor. Annenhver uke. Barnet er 3,5 år. Mor forsøker nå å få den skriftlige avtalen til å gi meg 25 % annenhver helg. (4 netter pr 2 uker). Dette har jeg ikke lyst å gå med på. Jeg har lagt til grunn den skriftlige avtalen for å ha mindre ting i hverdagen og samarbeid som kan skape diskusjon. Har dere noen råd til hvordan jeg kan få støtte i dette? Vi er fortiden i meklingsmøte nr 3.

Svar:

Avtaler om samvær krever enighet mellom foreldrene. Om dere er uenige om samværsomfanget så må dette enten løses via mekling på familievernkontoret, eller dere må vurdere om dere har behov for bistand av domstolene til å få på plass en samværsavtale til det beste for barnet. Det er viktig at fokuset er på barnets behov.

Dersom samværsordningen med 40/60 har vært praktisert over tid og du opplever at den har fungert godt for barnet, så er det et godt argument for å fortsette dagens ordning.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: