Ønsker ikke å betale for eksens andel av bolig

Publisert: 25.08.2023

Jeg og ektefelle eier boligen 50/50 der vi nå skal skilles. Vi har tatt ut separasjon og hen har av egen vilje valgt å flytte ut av boligen. Jeg har ikke mulighet/ønske om å betjene dette alene så lenge vi eier 50/50. Kan hen unngå å betale ned på boliglån og fellesutgifter på boligen? Hva bør jeg gjøre for å unngå å betale på "hens" andel?

Svar:

Som sameiere i boligen, har dere fortsatt et felles ansvar for dekning av de løpende kostnadene knyttet til boligen selv om din ektefelle har flyttet ut. Dersom hen som har flyttet ut ikke lenger betaler sin del, kan du kreve dine utlegg (for betaling av hennes andel av kostnadene) refundert i forbindelse med det økonomiske oppgjøret som skal foretas i forbindelse med separasjonen/skilsmissen.

God kommunikasjon med hen som har flyttet ut vedrørende en praktisk ordning for kostnadsdekning, blir viktig. Det er også mulig å be om bistand fra en advokat, og enkelte får også et felles møte med sin bank for å diskutere løsninger.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: