Ønsker ikke dele morsarv med halvsøster

Publisert: 06.03.2023

Mine foreldre var samboere og har et felles barn. Far har et særkullsbarn. Mor var alene eier av huset de bodde sammen i. Hun er gått bort, og far ønsker nå å sitte i uskiftet bo. Det er ikke ønskelig å dele morsarv med halvsøster, og lurer på om et uskifte vil medføre at halvsøster vil få arverett til eneboligen den dagen arv skal gjøres opp etter far? Det er lån på boligen. Hvordan fordeles andel av boligen når den ene (far) i utgangspunktet ikke eier en andel? Blir man enig ut i fra skjønn?

Svar:

Samboere som har felles barn kan sitte i uskifte med bolig. Ikke andre eiendeler, som bankkonti m.m. Det skal lages en oversikt over hva som inngår i uskifteboet fra avdøde og gjenlevende, som da gir et forholdstall. Det er dette forholdstallet som skal legges til grunn når boet skal gjøres opp etter lengstlevende. Din halvsøster er kun arving etter din far, og ikke din mor, og skal da ikke ha noe av andelen etter din mor. Gjeld vil inngå i uskifteboet.

Dette kan være forholdsvis komplisert, så det er viktig at skjema for uskifte osv fylles ut riktig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: