Salg av hus ved samlivsbrudd

Publisert: 26.09.2023

Vi lurer på korleis vi skal sikre korrekt utkjøp av hus ved samlivsbrot. Vi kjøpte huset i 2020 for 7,2 mill med eigarfordeling 90/10 og separate lån. Huset er no verd ca 8,5 mill og spm er korleis vi skal finne rett sum for utkjøp av 10% andelen. Blir det rett å kjøpe ut personen med innskotssummen på 720' + halvparten av verdiauken (vi har ca betalt like mykje av oppussinga kvar)? Eller er det andre måtar å rekne ut dette på?

Svar:

Jeg forutsetter her at dere har kommet frem til eierandelen 90/10 ved hver av deres respektive bidrag til kjøpet med egenkapital og lån. Når husets verdi har økt til 8,5 mill. har den som eier 10% i utgangspunktet krav på 10 % av 8,5 mill, altså kr. 850 000. Men fra denne summen må eieren av andelen trekke fra sitt eget restlån. Hvis lånet til den som eier 10 % f.eks er på kr. 500 000, har denne personen krav på et nettoproveny på kr. 350 000 etter at lånet er innfridd.

Spørsmålet er imidlertid om dette blir rimelig dersom dere har betalt for oppussing med en halvpart hver og ikke i henhold til eierbrøk. Der bidraget fra den ene samboeren har gitt den andre en vesentlig berikelse, kan denne samboeren blant annet ha krav på et vederlag. Det vil si at samboeren tilstås en sum penger som kompensasjon for økonomisk skjevhet i henhold til bidragene. Videre må dere ha med dere at én del av verdiøkningen vil kunne knyttes til ren markedsmessig verdistigning, og en annen del til deres respektive bidrag/innsats ved oppussing.

Det er full avtalefrihet, og dere kan avtale en løsning som dere begge finner rimelig. Dersom dere er i tvil eller uenige, vil jeg anbefale å be om nærmere rådgivning fra en advokat som har erfaring med skiftesaker.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: