Spørsmål om DNA og farskap

Publisert: 01.02.2022

Er det noen som kan gi meg informasjon i forhold til DNA-farskap? Jeg har funnet min halvbror/onkel via Myheritage. Han har 2 brødre der en er død og den andre mener å ikke ha kjennskap til dette, hans far er også død. Halvbror/onkel vil hjelpe meg så godt han kan for at jeg skal få svar på dette, men hvordan går jeg/vi frem? Han har ingen kontakt med broren som lever. Hva kan jeg forholde meg til? Å ved evt DNA-test, hvem betaler for slikt? Er det mulig å få DNA av avdøde?

Svar:

Hvis det du ønsker avklart er hvem som er din far, så har du rett til å få dette avklart via DNA-testing, som du kan få gjort gjennom en prosess i tingretten. Etter barneloven § 6 kan du reise sak for domstolene å kreve avklaring av farskapet. Da vil det bli foretatt DNA-undersøkelser av begge foreldre og barnet, samt andre man eventuelt mener kan være barnets rette far. DNA-testen vil avklare hvem som er barnets biologiske far

Høyesterett har i 2014 avklart at det er lov å hente biologisk materiale fra en avdød person til bruk for DNA-testing i slike saker. Det er da en forutsetning at avdøde er kistebegravet og ikke kremert.

Hvis du kontakter den lokale tingretten din, så vil de kunne bistå deg å få i gang en rettslig prosess for avklaring av farskap.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: