Trekke seg fra nysignert arbeidsavtale

Publisert: 30.05.2023

Jeg signerte en arbeidsavtale forrige uke, men har nylig fått tilbud om en annen jobb som jeg gjerne ønsker! Kan jeg trekke tilbake den første arbeidsavtalen eller må jeg takke nei til det nye tilbudet? Hva kan jeg gjøre i denne situasjonen og eventuelt hvordan skal jeg gå frem?

Svar:

Nei, du har ikke anledning til å trekke tilbake den første arbeidsavtalen.

Arbeidsavtalen du har inngått, er bindende for begge parter. Hvis du ønsker deg ut av denne avtalen, må det i tilfellet skje som følge av at enighet med den andre parten.

Hvis du takker ja til det nye tilbudet uten å ha blitt enig om at den første avtalen skal ses bort fra, vil den du har inngått den første avtalen med, kunne kreve erstatning fra deg for økonomisk tap som følge av ditt avtalebrudd.

Du har to alternativer:
1) takke nei til det nye tilbudet, og forholde deg til den første avtalen du signerte, eller
2) forklare situasjonen din til den du inngikk den første avtalen med, og håpe å komme til enighet om å se bort fra denne avtalen. Det kan hende vedkommende synes dette er ugreit, men samtidig er det ofte ikke ønskelig å holde fast i en avtale med en ansatt som ikke ønsker å starte i jobben.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: