Trukket i lønn for kurs

Publisert: 25.06.2024

Sa nylig opp min jobb. I oppsigelsestiden ble jeg plutselig trukket 26 000 kr for et kurs jeg tok for over 1 år siden. Jeg har ingen kontrakt på at jeg skal betale noe som helst for dette kurset, fikk kun en e-post etter jeg var påmeldt om at min andel var 1 års bindingstid. Jeg har holdt min del av avtalen, men arbeidsgiver mener dette er riktig da han mener at det er tapt arbeidsinntekt da jeg ikke fikk benyttet meg av hva kurset skulle gi meg tilgang på.

Svar:

I ditt tilfelle forutsetter arbeidsgiveren din sin mulighet til å trekke deg i lønn, at dette på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) bokstav c. Hvis dette vilkåret ikke er oppfylt, er det ikke anledning til å trekke deg i lønn. Du bør peke på denne lovbestemmelsen, og be om en redegjørelse for hvorfor arbeidsgiveren din har trukket deg i lønn. Hvis du ønsker bistand fra en advokat, kan du ta kontakt med advokatvakten nærmest der du bor. Informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: