Utleier vil trekke en sum fra depositum

Publisert: 28.03.2023

Jeg krever tilbake depositumet på 20 000 kroner. Utleier vil ha 5000 kroner av depositumet og har gitt beskjed til banken. Jeg er uenig i at hun skal trekke dette. Ringte banken, men de sa at de ikke kunne gjøre noe pga. utleier hadde kontaktet dem og sagt at hun ville trekke et beløp. Hva kan jeg gjøre for å få unngå dette og få resten av depositumet utbetalt?

Svar:

Utleier kan kreve utbetaling fra depositumet for skyldig leie, skader på husrommet, og andre krav som kommer fra leieavtalen, i henhold til husleieloven § 3-5. Banken skal ikke utbetale beløpet til utleieren med mindre det er akseptert skriftlig av både deg og utleieren, utleieren kan dokumentere at leietakeren skylder leie, eller hvis leietakeren ikke har reist søksmål (forliksklage eller stevning, eventuelt Husleietvistutvalget istedenfor forliksrådet når det er leie av bolig og ikke til næringsvirksomhet) innen fem uker fra banken har gitt varsel til leietakeren at depositumet vil bli betalt til utleier.

Det må derfor avklares hvorfor utleier krever dekning fra depositumet, og om det er rettmessig eller ikke. Har utleier krav på depositumsbeløpet, fordi dette er dekning for skyldig leie, vil det være unødvendig bruk av tid og krefter på å forhindre utbetalingen. Hvis utleiers krav er urettmessig, må du som utleier dokumentere det, og reise søksmål for riktig instans (forliksrådet eller husleietvistutvalget) for å få pengene utbetalt. Husk at du har en frist på fem uker å dokumentere overfor banken at søksmål er reist hvis banken sender varsel til deg om utbetaling av beløpet til utleier, i henhold til husleieloven § 3-5 femte ledd.

Del denne artikkelen: