Endringer i forbrukerkjøpsloven fra 1. januar 2024

Liten handlevogn foran en laptop

Den oppdaterte forbrukerkjøpsloven innebærer blant annet strengere krav til sikkerhetsoppdateringer av programvaren til elektroniske produkter.

Innhold

Den 1. januar 2024 trådte flere endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om forbrukerkjøp.

Dette er de viktigste endringene:

  • Strengere vilkår for å kunne avtale avvik på produktet: Skal man avtale avvik på produktet, krever det nå at forbrukeren ble spesielt opplyst om at en bestemt egenskap ved produktet avvek fra kravene, og uttrykkelig og særskilt aksepterte avviket. Tidligere hadde loven en § 17 om ting solgt «som den er». Denne paragrafen er nå opphevet. Konsekvensen er at det i forbrukerkjøp ikke lenger er anledning til å selge en ting «som den er». Dette er praktisk ved for eksempel bruktbilkjøp.
  • Særlige regler for varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt: Blant annet skal selgeren sørge for at forbrukeren får informasjon om og får levert oppdateringer, herunder sikkerhetsoppdateringer, som er nødvendige for at tingen fortsetter å være i samsvar med lovens krav. Dette kan være praktisk ved for eksempel kjøp av smarttelefon.
  • Bevisbyrden for at varen har en mangel: Perioden selgeren har ansvaret for å bevise at en vare ikke har feil, er utvidet fra seks måneder til to år.
    Forbrukerens krav ved mangler: Forbrukeren vil i flere tilfeller ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet. Selgeren vil i utgangspunktet ikke lenger ha to forsøk på å rette mangler.

Hele forbrukerkjøpsloven er tilgjengelig på Lovdata.no.

Del denne artikkelen: