Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

Publisert: 05.12.2023

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Svar:

Svaret på spørsmålet ditt finnes i arbeidsmiljøloven § 14-9 (5). Hvis vedkommende har vært ansatt i mer enn ett år, så har vedkommende krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Hvis denne fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at slikt varsel er gitt.

Hvis vedkommende har vært ansatt i ett år eller mindre, er det ikke krav om slik skriftlig varsel. Arbeidsforholdet betraktes da automatisk som avsluttet ved utløpet av kontrakten.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: