Sameie

Innhold

Kan styret i et sameie bestemme regnskapsførers lønn?

19. mai 2021 · spørsmål

Kan styret i et sameie på 12 selveierleiligheter alene uten årsmøtets flertall bestemme lønn/godtgjørelse til regnskapsfører? Ekstern regnskapsfører ble brukt. I våre vedtekter står det at styrets leder er forretningsfører.

Les mer

Får ikke dele opp eiendom

14. apr 2021 · spørsmål

4 søsken har for flere år siden arvet et større feriested. 35 mål fordelt på 2 tomter. De 4 har opparbeidet og brukt hver sin 1/4 av det totale arealet i mange år. Allerede lenge før deres fars bortgang. Det har fungert bra, så lenge deres far sto som eier. Han forsøkte før sin død å dele en tomt til hver, men kommunen sa (og sier) nei. Neste generasjon står for tur og antall eiere kan fort bli uhåndterlig. Kan en bruksavtale mellom eierne juridisk hindre en part fra å forlange salg av hele?

Les mer

Redd for at sønn må selge hus når mor dør

18. feb 2021 · spørsmål

Jeg eier 10 % av min sønns bolig. Har også en datter. Kan hun kreve at han må selge huset når jeg dør, for å få mest mulig arv, eller holder det at huset takseres ? Dette er noe som uroer meg sterkt.

Les mer

Kan nabo som mater fugler bli kastet ut?

18. jan 2021 · spørsmål

Bor i blokk. En annen beboer mater fugler på egen terrasse med flere fuglematere samt strør daglig fuglemat under busker og trær i fellesareal. Ordensreglene har bestemmelse som forbyr begge deler. Vedtektene har pkt. der det står at styret kan gi advarsler og i siste instans kreve boenhet solgt og beboer fjernet. Hvor holdbart er dette i forhold til jus? Daglig mating av fugler kan dokumenteres med videoer over flere dager.

Les mer

Utbygger selger parkeringsplasser i sameie

14. jan 2021 · spørsmål

Utbyggeren av et boligkompleks på 23 leiligheter selger ledige parkeringsplasser i garasjekjelleren, til beboere som ønsker en ekstra plass. Dette skjer 3 år ETTER at overtakelse er foretatt og eiendommen er overført/tinglyst til sameiet. Det er 3,5 år siden. Er det ikke sameiet som eier/administrerer disse ledige plassene. Og således skulle salget vært gjennomført av de, og salgssum gått inn til sameiet?

Les mer

Ønsker å selge halvpart av leilighet

09. des 2020 · spørsmål

Jeg har kjøpt leilighet med en venninne og vi har bodd sammen i 3 år. Nå skal kjæresten hennes kjøpe meg ut og vi er usikre på hvordan denne kabalen løses på smidigst mulig måte. Han skal selge sin bolig og jeg skal finne bolig på egenhånd. Hva kan jeg be om i en slik situasjon? Det er jo ikke gitt at jeg finner en leilighet samtidig som han selger sin.

Les mer

Overføre hytte til barna

23. nov 2020 · spørsmål

På slutten av 1980-tallet arvet jeg og mine 2 søsken en fritidsbolig. Min bror har ALDRI betalt sin andel av fellesutgifter (1/3), verken faste utgifter eller nødvendig vedlikehold. Han svarer ikke på henvendelser. Pga sykdom ønsker min søster og jeg nå å overføre boligen som forskudd på arv til mine 3 barn, men vil ikke at de skal oppleve de samme vanskelighetene. I over 30 år har vi hatt store utgifter da boligen er gammel, det er snakk om hundretusener. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Varmtvann og fyring ikke inkludert allikevel

20. nov 2020 · spørsmål

Jeg og sambo kjøpte i sommer en selveierleilighet uten boligkjøperforsikring. I prospektet står det spesifikt at inkludert i felleskostnadene er fyring og varmtvann (akonto fjernvarme). Det står at sameiet har avtale med selskap X om innkreving av akontobeløp og avregning. Vi har mottatt faktura fra X hver mnd i tillegg til FK. Vi har nå funnet ut varmtvann og fyring (akonto fjernvarme) ikke er inkludert i FK etter å ha kontaktet X og forretningsfører. Hva slags erstatning kan vi kreve fra megler?

Les mer

Beboer har signert avtale uten samtykke

25. sep 2020 · spørsmål

Jeg er styreleder i et sameie på 6 enheter, en av beboerne som ikke sitter i styret har signert en avtale (altibox) uten samtykke med binding på 3 år, om det skyldes uvitenhet eller en bevist handling vet jeg ikke.

Les mer

Fullt på parkeringsplass i sameie

23. sep 2020 · spørsmål

I et sameie der prospektteksten er "alle leilighetene disponerer biloppstillingsplass og bod" og ca 2/3 av enhetene har kjøpt garasjeplass (ikke like mange garasjeplasser som enheter), hvilke rettigheter har den resterende tredelen med henhold til parkering på felles parkering utendørs? Problemstillingen er at det ofte blir fullt på parkeringsplassen utendørs, da flere enheter disponerer 2-3 biler. Min påstand er at 1/3 av enhetene ikke egentlig disponerer plass da. Kan det kreves oppmerking?

Les mer