Elisabeth Charlotte Endresen Lein

Advokatfirmaet Frøy AS
Advokat

Besøksadresse:
Strandveien 13
1366 LYSAKER

Postadresse:
Postboks 334
1326 LYSAKER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har fast oppdrag som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom for Asker og Bærum tingrett