Advokat
Telefon: +4790994074
Mobil: 90 99 40 74

Besøksadresse:
Lia 11
2233 VESTMARKA

Postadresse:
Lia 11
2233 VESTMARKA

Tilleggsopplysninger:

Behandling av dødsboer og konkursboer. Oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Samarbeidsadvokat med Huseierenes Landsforbund.