Advokat
Bevilling siden 1975
Telefon: 62 88 89 70
Mobil: 97 16 18 28
Fax: 62 81 18 15

Besøksadresse:
Rådhusgata 2, 5. etg.
2212 KONGSVINGER

Postadresse:
Postboks 207
2202 KONGSVINGER