Besøksadresse:
Storgata 8
8008 BODØ

Postadresse:
Postboks 420
8001 BODØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har allsidig erfaring fra bank og offentlig virksomhet med fagområdene konkurs- og arbeidsrett og plan- og bygningsrett som særskilt arbeidsområde. Jeg kan bistå i tvisteløsninger ved dødsfall og arv, familie og samboerskap, fast eiendoms rettsforhold, saker som hører under jordskifteretten, mv.