Kristin Fagerheim Hammervik

Advokatfirmaet AGA AS
Advokat

Besøksadresse:
Storgata 7 C
8006 BODØ

Postadresse:
Postboks 5520 Sentrum
8085 BODØ

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har i tillegg arbeidet med arbeidsrett og tilliggende fagområder siden 1995. Har fullført meklingskurs gjennom Den Norske Advokatforening, i tillegg til mange års erfaring som forhandlingsleder ifm ulike tariffrevisjoner, herunder mekling hos Riksmeklingsmannen.