Are Lövenörn Svendsen

Advokatfirmaet Lövenörn
Advokat

Besøksadresse:
Fru Kroghs Brygge 10
0252 OSLO

Postadresse:
Fru Kroghs Brygge 10
0252 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Indonesia, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Skrevet masteroppgave innen Corporate governance, 2008.

Studert i USA, det amerikanske rettsystemet, og amerikansk familierett.

Besitter kompetanse om eiendomsinvestering i bolig for utleie.