Bengt Haadem Hoff

Elden Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2006

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 6684, St. Olavs Plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mine spesialistområder er arbeidsrett, erstatningsrett, eiendom, entreprise og kontraktsrett. Jeg har lang og bred erfaring med forhandlinger og prosedyre i slike saker, og vektlegger høy faglig kvalitet og personlig oppfølging i alle saker.