Bevilling siden 2001
Telefon: 22 54 20 90
Mobil: 47 31 49 47
Fax: 22 54 20 91

Besøksadresse:
Parkveien 53 B

Postadresse:
Postboks 2004 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk