Gro Sigrid Bache Wildhagen

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
Advokat
Telefon: 22 98 99 40
Mobil: 95 44 61 88
Fax: 22 98 99 41

Besøksadresse:
Tullinsgate 2

Postadresse:
Postboks 7144 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokat Gro Wildhagen arbeider hovedsakelig som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker, ved å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling. Arbeidet omfatter fremme av erstatningskrav og søknad om voldsoffererstatning. Wildhagen har særlig kompetanse i saker vedrørende menneskehandel. Dette gjelder bistand ved søknad om refleksjonsperiode, ved vurdering av anmeldelse og bistand i forbindelse med etterforskning og straffesak mv.