Advokat
Telefon: 23 00 34 40
Mobil: 90 52 88 60
Fax: 23 00 34 50

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 7, 7. et.

Postadresse:
Postboks 1983 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige