Advokat
Telefon: 22 94 10 20
Mobil: 91 33 27 37
Fax: 22 94 10 21

Postadresse:
Sehesteds gate 6
0164 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Fransk, Spansk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Spania

Tilleggsopplysninger:

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Frihagen jobber med utlendings- og flytningerett, familierett, barnevernrett, arverett, foreningsrett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum).