Bevilling siden 2014
Telefon: 23 23 90 90
Mobil: 98 85 33 65
Fax: 22 83 60 60

Besøksadresse:
Roald Amundsens gt 6, 6 etg.
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1369 Vika
0114 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Jeg yter bistand ved foreldretvister, oppgjør etter samlivsbrudd, opprettelse av testament, fremtidsfullmakt og ektepakt. Jeg bistår også arbeidstakere og arbeidsgivere med forhandlinger og prosessoppdrag innen arbeidsrettslige temaer. I tillegg til master i Rettsvitenskap fra UiO har jeg bachelor i journalistikk fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda, og 5 års arbeidserfaring fra tv og radio. Jeg har særskilt kompetanse innen presserett, medienes ytringsfrihet og personvern. Jeg holder jevnlig foredrag.