Advokat
Telefon: 23 27 27 00
Mobil: 93 43 93 87
Fax: 23 27 27 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Postadresse:
Postboks 2944 Solli
0230 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Spania, Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Generell forretningsjuss, herunder særlig fast eiendoms rettsfohold, selskapsrett og kontraktsrett