Advokat

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Sverige, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Har særlig kompetanse innenfor handelsrettslige problemstillinger, som parallellimport og immaterielle rettigheter. Videre har jeg lang erfaring som konsernjurist i et større konsern i Norge, med ansvar for alt fra selskapsrettslige spørsmål til kontraktsrett og arbeidsrett.