Bevilling siden 2020
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 93 44 90 63
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeider primært med erstatnings-, forsikrings- og familierett, herunder internasjonal familierett.

Prosederer jevnlig saker i domstolen.