Øyvind Kaul Kragerud

Advokatfirmaet Kragerud & Co AS
Advokat
Telefon: 24 200 300
Mobil: 91 20 03 00
Fax: 24 200 100

Postadresse:
Fru Kroghs brygge 10
0252 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Brasil, Danmark, Finland, Frankrike, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

- Selskapsrett, emisjoner, fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler, kjøp og salg av selskaper, uttreden, minoritetsvern

- Kontraktsforhandlinger, utforme gode avtaler hvor alle viktige spørsmål er fanget opp og regulert best mulig for klienten

- Tvisteløsning

Kragerud har 22 års allsidig forretningsjuridisk erfaring og legger vekt på å utføre arbeidet selv. Fokus er på å nå kommersielt optimale løsninger. Klientene er små og mellomstore bedrifter. Et viktig delmål er å ha svært fornøyde klienter.