Advokat
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 95 83 73 29
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Betydelig erfaring med alle sider av arbeidsutleie/vikartjenester. Både arbeidsrettslig og kontraktsrettslig i trekantforholdene mellom vikarbyå-oppdragsgiver (innleier), mellom vikarbyrå-medarbeider (vikar) og mellom medarbeider-oppdragsgiver.