Advokat
Mobil: 94 88 14 95
Fax: 67 14 70 67

Postadresse:
Henrik Ibsens gate 90
0255 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Brasil, Danmark, Kina, Sverige

Tilleggsopplysninger:

God kompetanse innen naturskade og inkasso.