Advokat
Telefon: 51 93 40 40
Mobil: 90 59 67 40
Fax: 51 93 40 41

Besøksadresse:
Brødregt. 7
4012 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 8
4001 STAVANGER

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Erfaring og kompetanse innenfor styrevirksomhet.

God erfaring i dødsbobehandling.