Bevilling siden 1999
Telefon: 51 82 32 00
Mobil: 47 50 17 18
Fax: 51 82 32 20

Besøksadresse:
Jåttåvågveien 7, Blokk B
4020 STAVANGER

Postadresse:
Postboks 370 Forus
4067 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Forretningsadvokat som arbeider særlig med saker innenfor eiendom, bygg- og anlegg, arbeidsliv/arbeidsrett, offentlig sektor/offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning.

Lang erfaring med eiendomstransaksjoner og gjennomføring av oppgjør (eiendomsmegling).

Spesialitet innen naturressurs-, klima- og miljørett, og leder for advokatforeningens lovutvalg innen klima- og miljørett.

Innehar flere styreverv, bla. styreleder i Sandnes kommunale pensjonskasse.