Advokat

Postadresse:
Advokatfellesskapet Vest, Kirkestien 2
4012 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Lang erfaring med erstatningsoppgjør i forbindelse med trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, voldsoffererstatning og bistandsadvokatoppdrag.