Advokat
Telefon: 51 93 40 40
Mobil: 95 21 08 53
Fax: 51 93 40 41

Besøksadresse:
Brødregata 7
4013 STAVANGER

Postadresse:
Brødregata 7
4013 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Utstrakt erfaring i forhold til kontraktsarbeid og forhandlinger. Dette gjelder særlig i forhold til fast eiendom, utbyggingsselskaper, forholdet til det offentlige mv. Arbeid i denne forbindelse foretas både overfor større og mindre selskaper og i forhold til privatpersoner.

Arveoppgjør, økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere mv.

I tillegg fremheves erfaring, interesse og kompetanse innenfor såvel prosedyre for retten som utenrettslige forhandlinger innen mine fagfelt,og godkjent adv.mekler.