Tove Julin Pettersen

Advokatfirmaet Finn AS
Advokat

Besøksadresse:
Hans Egedesgate 19

Postadresse:
Postboks 265
9483 HARSTAD

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Jeg har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten. Jeg har regelmessig bostyreroppdrag i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har jeg prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område. Jobber fra Harstad og Tromsø.