Advokat

Besøksadresse:
Brattørkaia 17B

Postadresse:
Postboks 1280 Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Håkon Knudsen har spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, personvern og tvisteløsning. Han har mange års erfaring med styreverv. Knudsen er jevnlig oppnevnt av tingretten som bostyrer i offentlige skifter. Han har i tillegg omfattende prosedyreerfaring fra saker innenfor strafferetten og sivilrettens område.